תקנון פרטיות ושימוש באתר

תקנון פרטיות ושימוש באתר Top IT Solutions

הכניסה לאתר Top-IT Solutions , קריאת המידע בו והשימוש במידע באתר, מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים בתקנון זה ובתנאי השימוש שלו. ניסוח התקנון, בלשון זכר, אך הינו מיועד כמובן לשני המינים.

 1. איסוף פרטים במאגר מידע
  הנתונים שתמסור באתר Top-IT Solutions כגון: קורות החיים ונתונים נוספים בטפסים שונים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אך המידע יוכל לסייע לנו לאתר עבורך משרות ותכנים בהתאמה אישית לפי העדפותיך.
 2. השימוש במידע
  בעת השימוש באתר החברה ייתכן שייאסף מידע נוסף על הרגליך (מעבר לנתונים אישיים כמו קבצי קורות חיים שיימסרו על ידך), מידע על השימוש באתר ותדירות השימוש, מקורות הגישה לאתר, עמודי האתר שבהם צפית, מיקומים נוספים באתר אליהם נכנסת, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר וכד'. החברה תשמור את המידע האמור, כמו גם את פרטי המידע האישי במאגריה.

  השימוש במידע זה ייעשה בהתאם לתקנון פרטיות זה ועל פי הוראות כל דין – וזאת רק למטרות הבאות:

  כדי לאפשר לך שימוש בשירותי האתר
  ליצירת קשר אתך במידת הצורך, בהתאם לפרטים שמסרת והעדפות חיפוש המשרות שסימנת
  לשלוח אליך, אחת לתקופה, בדוא"ל, טלפון ו/או סמס פריטי מידע בהתאם לבקשתך לקבל במסגרת שירותי האתר. בכל עת תוכל להסיר את עצמך מרשימות התפוצה של החברה
  לצורך ניתוח ואיסוף מידע סטטיסטי, כאשר מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי Top-IT Solutions
 3. מסירת מידע לצד שלישי:
  החברה עשויה לשתף את המידע עם גורמים אחרים רק למטרות הבאות:
  – לטובת מתן שירותי גיוס והשמה עבור לקוחות החברה שהם מעסיקים פוטנציאליים
  – לפי הנחייתם או הסכמתם של מועמדים פוטנציאלים דורשי עבודה
  – על מנת לקיים דרישות חוקיות או רגולטוריות
  – על מנת לאכוף את הוראות תקנון זה
 4. הגולשים באתר Top-IT Solutions מצהירים כי קראו והסכימו לתקנון זה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
 5. הגולשים באתר רשאים להוריד למחשב או מכשירי מדיה מידע מאתר Top-IT Solutions , אך רק לשימוש אישי ופרטי. קיים איסור על המשתמש לעשות כל שימוש במידע מעבר לשימוש פרטי ואישי.
 6. הגולש יעשה שימוש באתר על אחריותו בלבד. הגולש לא יפר זכויות יוצרים ו/או לא יתחזה לאדם אחר, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק מסויים של שירותי החברה או השימוש באתר.
 7. לחברת Top-IT Solutions ולאתר אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש בקישורים אלו הינו באחריות הגולש בלבד.
 8. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע באתר.
 9. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, התכנים, עיצובים וכד', הם רכושה של חברת Top-IT Solutions בלבד ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה של החברה בכתב.
 10. אתר Top-IT Solutions משתמש ב Google Analytics במטרה לפרסם ברשת האינטרנט.

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2022